Storage avançat

DLtec Storage Avançat. és l’elecció per a empreses que necessiten una solució integral d’última generació o serveis a mida, que cobreixi les necessitats avançades d’emmagatzematge de dades (Big data) del seu negoci i s’ajusti al vostre pressupost.

DLtec es recolza en la experiència de més de 15 anys implantant i optimitzant sistemes de Storage en grans empreses amb necessitats complexes, aportant una metodologia de treball pròpia que inclou totes les capacitats requerides per a utilitzar tecnologia de darrera generació en el desenvolupament d’una solució a mida. A més, un altre recolzament important son les aliances estratègiques amb els fabricants líders en equips de Storage.

DLtec ofereix una solució integral, que considera, entre d’altres, els següents serveis:

Anàlisi de tamanys i prestacions que requereix el client

Disseny de la solució

Desenvolupament d’una oferta econòmica ajustada a les necessitats del negoci i al pressupost del client

Implementació i instal·lació

Ajustaments i validació

Monitorització i actualitzacions

Skip to content