InfoUSER

DLtec InfoUSER.  es un Portal Web que permet l’accés integrat als diferents blocs d’informació relacionats amb l’usuari.

DLtec InfoUSER funciona en escenaris de xarxes basades en Active Directory, integra la informació recopilada, tant d’estacions de treball com de servidors, en una Base de Dades SQL Server i la posa a disposició a través d’un servidor web i d’eines d’anàlisi de dades, com Microsoft Power BI.

DLtec InfoUSER permet integrar diferents tipus d’informació:

Informació General Usuari (Codi, Nom, Correu electrònic, Telèfon, Departament, Rol….)

Grups
Organitzatius

Grups
Assignació
de Recursos

Inventari Estacions Assignades

Inventari Impressores

Inventari Software Assignat

Monitorització Software Utilitzat

Historial Connexió Sistemes

Incidents

Peticions

Ves al contingut