Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

L’objectiu d’DLTec és subministrar productes i serveis que compleixin amb les exigències i expectatives dels seus clients per tal d’assegurar la perdurabilitat de l’Empresa.

  • Totes les activitats de DLTec s’orienten cap a l’assoliment de la satisfacció dels seus clients, mantenint i millorant la imatge que d’elles té el mercat.
  • La millora contínua es presenta com l’eina més eficaç a utilitzar, en totes i cadascuna de les seves activitats, per dotar de competitivitat a l’organització davant d’un mercat cada dia més exigent.
  • DLTec manté definits tots els seus processos que són avaluats i millorats de forma contínua, per garantir el major grau de compliment dels requisits que li són demandats pels seus clients. Per a això, DLTec promou actituds proactives en la seva organització. Per a això, DLTec promou actituds proactives en la seva organització.
  • DLTec manté una actitud de col·laboració amb els seus proveïdors i treballa conjuntament amb ells per aconseguir la qualitat dels productes/serveis adquirits, tenint en compte les necessitats i expectatives dels seus clients.
  • DLTec manté tots els recursos necessaris per complir i superar les normatives legals reglamentàries vigents en relació amb el sistema de qualitat.
  • DLTec considera com un valor clau en el compliment dels requisits i expectatives dels seus clients la participació i implicació de tot el seu personal. Per això facilita aquells recursos formatius i operatius, dels quals el personal ha de disposar, per al subministrament del producte o servei al client, de la manera més eficient possible.

La Direcció de DLTec garanteix que aquesta política és entesa, aplicada i revisada per tot el personal, per assegurar la seva adequació continuada i mantinguda, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

Skip to content