Política de gestió ambiental

POLÍTICA DE GESTIÓ AMBIENTAL

El Grup DATALAB està ubicat a Barcelona i prestant els seus serveis principalment en l’àrea geogràfica propera al seu emplaçament.

Des de la seva fundació treballa amb conceptes de sostenibilitat i integració en el medi.

El desenvolupament de totes les seves activitats es realitza minimitzant els impactes ambientals i mantenint l’entorn natural.
La Direcció i tots els empleats de l’Empresa, conscients de la importància de la conservació de l’entorn natural, apliquen aquesta premissa en el funcionament de les instal·lacions de la companyia i en els serveis oferts als clients in situ.

La Direcció i tots els empleats de l’Empresa treballen conjuntament amb els usuaris i proveïdors en el sentit de millorar l’entorn ambiental.

La Direcció manté el compromís de complir amb els requisits legals aplicables a les instal·lacions i l’entorn natural de l’Empresa.

Existeixen, i són revisats, objectius i mètodes de control per assegurar el compliment d’aquesta Política Ambiental.

Skip to content